INSERCIÓ SOSTENIBLE A CÀRITAS JOVES AMB FUTUR 2022

Càritas Joves amb futur 2022, projecte de garantia juvenil iniciat el passat mes de gener ja ha creuat l’equador i es troba en un dels moments més importants: el de la inserció laboral dels joves. El projecte preveu aconseguir que el 40% de les persones participants trobin feina.  Els tres grups de joves ja han finalitzat la formació professionalitzadora i en aquest moment estan en cerca activa de feina.

La reforma laboral ha fet augmentar la contractació indefinida però els processos de selecció i els requisits d’accés als llocs de treball disponibles són ara més exigents.

Una de les principals característiques del programa és que prioritza la inserció sostenible,  és a dir, d’un mínim de 2 mesos per joves entre 18 i 20 anys i d’un mínim de 6 mesos per joves de més de 20 anys.  El 28% dels i les  participants de Càritas joves amb futur 2022 té menys de 20 anys i el 72%, entre els 20 i els 27 anys.

Actualment 18 joves dels 39 participants han aconseguit una feina. D’aquestes, 11 són insercions sostenibles, de les que 5  són contractes indefinits, 5 contractes temporals i 1 és un contracte fix-discontinu. Tots els i les joves s’han inserit al sector serveis, principalment, en posicions de neteja, atenció al client o hoteleria.