Iniciada la segona onada de enquestes de l’Estudi d’Impacte del Programa Feina amb Cor de Càritas, elaborat per Daleph

En les passades setmanes s’ha iniciat el treball de camp de la segona onada d’enquestes de l’Estudi d’Impacte del Programa Feina amb Cor, en el que Daleph està treballant activament, que té com a objectiu mesurar els resultats i l’eficàcia del programa. El programa, en funcionament des del 2014, ha estat un recurs fonamental per a persones en situació de vulnerabilitat a Barcelona, ajudant-les a trobar feina i millorar les seves condicions de vida.

Mitjançant l’acompanyament laboral i la formació, Feina amb Cor ha ofert oportunitats reals d’inserció laboral per a aquells que més ho necessiten. L’impacte positiu que ha tingut en les vides de moltes persones és innegable, i és per això que des de Daleph, en col·laboració amb Càritas, estem treballant en aquest estudi per aprofundir en les dades i les històries d’èxit que ha generat Feina amb Cor.

L’estudi es troba actualment en la seva segona ronda d’enquestes, portades a terme per part de l’empresa ODEC. Les dades s’estan recollint a través de trucades telefòniques a participants anteriors tant del programa Feina amb Cor com a una mostra de control escollida entre participants d’altres serveis de Càritas. Aquest enfocament permetrà obtenir informació directa i detallada sobre l’evolució laboral i les experiències d’aquells que van ser beneficiaris del programa i contrastar-les amb persones de perfil similar que no van participar.

En aquest punt, s’està enquestant per segona vegada al grup seleccionat, fet que permet no només estimar l’impacte de la participació al programa sinó també observar l’evolució d’aquest impacte en el temps.

L’objectiu final de l’estudi és analitzar l’impacte a llarg termini del programa, que va més enllà de la simple inserció laboral inicial. Es busca comprendre com aquesta oportunitat laboral ha afectat les trajectòries de vida de les persones ateses i si ha contribuït a una millora significativa en les seves condicions socioeconòmiques.

Aquest estudi d’impacte és un pas fonamental per a Càritas Diocesana i Daleph en la seva missió de millorar les polítiques socials i l’atenció a les persones vulnerables. L’objectiu és assegurar que els programes com Feina amb Cor continuïn proporcionant suport eficaç i significatiu a aquells que més ho necessiten. Els resultats d’aquest estudi no només seran un recurs valuós per a Càritas Diocesana, sinó que també podrien informar les polítiques públiques relacionades amb l’ocupació i la inclusió social. Estem compromesos a treballar conjuntament amb tots els actors implicats per aconseguir un impacte positiu i que perduri a les vides de les persones en situació de vulnerabilitat a Barcelona.