FORMACIÓ A PERSONAL TÈCNIC EN EL MARC DEL PROJECTE UBICAT

CLIENTE PER AL QUAL ES VA REALITZARL’Eina (Ajuntament del Vendrell) y Ajuntament de Montcada i Reixac 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: 

EServei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) atorga subvencions a organismes locals per a la realització del programa UBICAT, un programa dorientacióacompanyament a la inserció i suport ocupacional dirigit millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur, inactivitat o precarietat laboral. Una de les actuacions subvencionables és la capacitació del personal tècnic, que  com a objectiu el perfeccionament de les seves competènciesEl pla de capacitació sadapta a lenecessitats del personal tècnic i  una durada màxima de 25 hores. 

Daleph ha impartit diverses edicions d’aquests cursos de capacitació, incorporant temàtiques com: 

  • Innovació en Polítiques Actived’Ocupació. 
  • Estratègies i metodologies d’atenció a persones en situació d’alta vulnerabilitat. 
  • Ocupabilitat per competències. 

La metodologia d’impartició està basada en l’aprenentatge cooperatiu, de manera que s’assegura l’interès i la implicació per part de les persones que hi participen. Lexposició es combina amb espais participatiui exercicis pràcticsAixí mateix, la metodologia incorpora eines innovadores com Mentimeter o Kahoot que afavoreixen la participació. 

PRINCIPALS RESULTATS OBTINGUTS: 

  • Millora de lecompetències del personal tècnic del programa UBICAT. 
  • Ampliació dels coneixements sobre recursos i tècniqued’atenció sociolaboral. 
  • Metodologid’impartició participativa i innovadora.