FINALITZA LA RECOLLIDA DE DADES DE L’ESTUDI SOBRE EL CONSUM DE BOSSES DE PLÀSTIC I SAFATES D’UN SOL ÚS A CATALUNYA L’ANY 2022, ELABORAT PER DALEPH

El mes passat, es va iniciar el treball de camp de recollida d’informació de l’Estudi sobre el consum de bosses de plàstic i safates d’un sol ús a Catalunya l’any 2022 de l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta iniciativa forma part del Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i del pacte per la Bossa 2020, un pacte entre el Govern de la Generalitat i les organitzacions de distribucions i fabricació de bosses de plàstic amb presència a Catalunya i Espanya.

Daleph, està treballant activament en l’estudi que busca quantificar el consum de bosses de plàstic i safates d’un sol ús. L’objectiu principal és analitzar el consum de bosses comercials amb nanses de plàstic no compostable, bosses de caixa i lliurament a domicili de material de plàstic no compostable, així com bosses de plàstic segons els estàndards de classificació i mesura de la Comissió Europea. A més, l’estudi també pretén mesurar les xifres de consum de bosses comercials de diferents tipus de materials, ja siguin de plàstic o no, i el consum de safates d’un sol ús.

El treball de camp s’ha desenvolupat a través de diverses metodologies, incloent enquestes al comerç urbà, amb enquestes presencials a una mostra representativa d’establiments de diverses tipologies,  i treball de camp en supermercats, hipermercats i grans magatzems, recollint la informació i les dades de consum de bosses i de safates d’un sol ús i de safates d’un sol ús en la venda a granel de productes encasats en el propi establiment.

En les properes setmanes, es treballarà en l’explotació de les dades recopilades i en la creació de l’informe final. Aquest document proporcionarà una visió completa i detallada del consum de bosses de plàstic i safates d’un sol ús a Catalunya durant l’ant 2022, sent fonamental per a futures iniciatives de gestió de residus i sostenibilitat.