FINALITZA EL PROJECTE DE CONSULTORIA D’UN MODEL DE PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE BARCELONA ACTIVA

Daleph ha acompanyat Barcelona Activa en els darrers 5 mesos en l’anàlisi i redisseny de processos dels àmbits de Serveis Jurídics, Recursos Econòmics, Gestió del Talent Corporatiu, Desenvolupament organitzatiu i Qualitat i Sistemes d’informació i les seves interaccions, per tal d’obtenir uns circuits més eficients, evitar solapaments, i incorporar elements de control de la qualitat i de mesura de la satisfacció, sempre amb un objectiu futur d’una possible digitalització.

El projecte, basat en una metodologia marcadament participativa, ha implicat un total de 31 persones, integrants de les direccions corporatives, i 64 sessions de treball, obtenint com a resultat la diagramació i descripció de 46 processos.

Si bé el projecte va cloure el passat 16 de març amb una sessió final de presentació dels resultats, la trobada va implicar també el compromís per a donar continuïtat a la feina realitzada.

L’esforç i desplegament realitzats en el últims mesos, suposen un punt de partida, que ha permès a l’organització aprofundir en mètodes de treball al voltant de processos compartits, establir criteris d’aplicació en determinats processos, estandarditzar, simplificar i unificar circuits, preparar els processos per a la seva futura digitalització i identificar necessitats d’implantació de noves eines.

Així doncs, es plantegen una sèrie de reptes de futur, com ara l’aterratge dels processos redissenyats o la implementació d’eines de digitalització, però molt especialment l’establiment d’un sistema de millora continua, que doni continuïtat a la dinàmica de treball en processos encetada.