FINALITZA AMB ÈXIT EL PROJECTE “CÀRITAS JOVES AMB FUTUR 2023”

El desembre de 2023 va finalitzar la darrera edició del projecte d’ocupació juvenil “Càritas Joves amb futur 2023” amb excel·lents resultats, tant de participació com d’inserció laboral.

El projecte, desenvolupat conjuntament per Daleph amb Càritas Diocesana de Barcelona i Sinergia Team&Training per al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), va atendre un total de 53 joves, dels que el 49% van ser dones i el 51% homes.

Per franges d’edat, la majoria (49%) se situen en la d’entre 20 i 25 anys, seguida, amb el 34%, de la d’entre 26 i 29 anys, només el 17% dels joves tenen entre 16 i 19 anys.

Les persones joves que van participar al projecte procedeixen majoritàriament de l’Estat (41%), seguides de les procedents de Llatinoamèrica, que representen el 23%.  La zona d’origen del 12,5% és el Magreb; la del 7,1%, l’Àfrica Subsahariana; la del 3,57%, Àsia; la del 5,3%, el Carib i, finalment, la del 3,5%, la resta d’Europa.

D’altra banda, és important tenir en compte el nivell formatiu de les persones joves atès que un dels objectius del projecte és capacitar-les mitjançant formació  professionalitzadora, que al projecte es concreta en un Certificat de professionalitat de Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, i en un curs del Catàleg del SOC que permet obtenir el carnet de carretoners elevadors.  La majoria de  joves (32%) només disposa d’estudis primaris, el 26% no ha finalitzat l’E.S.O., el 24% té nivell formatiu d’ESO, i el 15% ha cursat Batxillerat al seu país d’origen i es troba en procés de convalidació a l’Estat.

Dels 53 joves que vàrem iniciar el projecte, l’han finalitzat 36.

Els resultats d’inserció aconseguit han estat molt positius, atesa la situació d’alta vulnerabilitat de les persones joves participants a Càritas Joves amb Futur 2023. Al llarg del projecte s’han formalitzat 21 contractes, superant així els objectius marcats al projecte, que estaven establerts en 16 insercions dels 36 joves que havien de finalitzar la seva participació. D’aquests, 17 contractes són indefinits, 3 són temporals de 6 mesos de durada, i 1 té una durada inferior a 6 mesos. La majoria, el 57%, són a jornada completa.

La majoria (71%) de joves s’han inserit al sector de la neteja, que és el sector en el que s’han format. Els altres sectors en els que s’han produït insercions han estat la restauració (9,5%), i els serveis, comerç, atenció a les persones i manteniment, la suma dels que representa un  4,7%.