ESTRATÈGIES DE L’ESPAI OBERT CONTRA L’ESCLETXA DIGITAL

El programa Espai Obert de Cerca de Feina, gestionat per Daleph per a Càritas Diocesana de Barcelona, assessora i orienta laboralment a persones en risc d’exclusió social. L’acompanyament es duu a terme mitjançant la impartició d’activitats tant en modalitat presencial com virtual.

L’acompanyament en modalitat mixta es pot fer de manera efectiva amb un elevat nombre de persones. No obstant això, en determinats casos, la bretxa digital accentua les desigualtats i allunya algunes persones del mercat laboral.

Periòdicament realitzem una anàlisi de les dificultats de connectivitat que presenten les persones usuàries del programa. Tot i que el problema més comú consisteix en  no disposar de connexió a internet, la falta d’un dispositiu intel·ligent on instal·lar aplicacions que permetin a les persones participar al programa també té un impacte significatiu. Si bé hi ha persones que sí compten amb un dispositiu, sovint es tracta d’aparells obsolets o que han de compartir amb altres membres de la unitat familiar, impedint així una participació assídua i de qualitat. A l’última exploració durant el primer semestre del 2022, aquesta problemàtica es presentava en el 22% dels casos.

Des d’Espai Obert impartim tallers de recerca de feina i oferim càpsules temàtiques en línia; per garantir que totes les persones tinguin un accés igualitari als continguts, disposem d’un  sistema de préstec de tauletes i de recàrrega de dades mòbils per als qui ho requereixin.

Paral·lelament, per a algunes persones, a la manca d’un dispositiu adequat s’afegeixen altres complexitats preexistents, com ara les dificultats idiomàtiques o de lectoescriptura, l’analfabetisme digital o fins i tot problemes de comprensió lingüística.  Sense dubte, la consolidació de nous aprenentatges és una tasca complexa;  des de Daleph, juntament amb la col·laboració de Càritas, sumem esforços per a què totes les persones puguin adquirir les competències digitals necessàries per a la recerca de feina.

Els comentaris estan tancats.