ESTRATÈGIA D’INCLUSIÓ DELS PRODUCTES KM0 EN EL PLA DE MALLORCA

ESTRATÈGIA D’INCLUSIÓ DELS PRODUCTES KM0 EN EL PLA DE MALLORCA

Des de DALEPH, a través del Pla de Sostenibilitat Turística del Pla de Mallorca, continuem avançant en la gerència i en l’execució de les actuacions plantejades per al seu desenvolupament.

La setmana passada, es va presentar en el Pla de Mallorca el Pla de treball a implementar durant els pròxims mesos, per l’empresa Desarrollo e Investigaciones Turísticas, S.L que executarà l’Estratègia d’inclusió dels productes Km0 en el Pla de Mallorca.

Per què és necessària l’elaboració d’una estratègia d’aquest tipus?

En molts destins com ara el Pla de Mallorca, el sector primari es troba totalment vinculat al sector turístic, mostrant d’una manera molt clara quals són els valors prioritaris que marquen la identitat del territori.

És clau llavors parlar de com les iniciatives del sector primari poden evolucionar sense perdre la seva essència i formar part de la cadena del sector turístic, prestant serveis turístics capaços de generar atractiu i ingressos que complementin i diversifiquin les seves línies de negoci, i que a més que generin de manera indirecta el reconeixement de la marca i el posicionament del destí. Aquests dos sectors tan diferents i aparentment tan distanciats, presenten elevades relacions d’unió i coordinació. No sols perquè depenen en tot el vinculat a l’alimentació i consum del turista, sinó en tot l’afí a l’experiència gastronòmica del propi turista en destí que és un dels objectius a aconseguir en el Pla de Sostenibilitat Turística del Pla de Mallorca.

Es tracta d’aplicar en el Pla de Mallorca, una estratègia d’inclusió de productes de Km 0 que sumi al model de destí rural del Pla i que, de lloc a activitats rendibles, que incentivin l’emprenedoria i ofereixin noves oportunitats laborals als seus habitants. El turisme gastronòmic, per tant, que s’espera treballar en el Pla de Mallorca, cerca l’origen, les arrels que porten al turista a través de diversos productes, a tenir una experiència memorable, on recordarà olors i/o sabors oblidats. Per tant, l’Estratègia a desenvolupar tindrà com a objectius:

  • Analitzar i entendre la cadena de valor del sector primari.
  • Plantejar una sèrie d’actuacions per a posar en valor el sector primari.
  • Apostar per una gastronomia sostenible:
  • Apostar pel coneixement cultural d’un territori.
  • Acostar el sector primari i sector turístic.

La premissa que justifica aquesta estratègia és que, amb les actuacions oportunes, fonamentades en esquemes de sostenibilitat, innovació i Governança, el Pla podrà valorar els elements diferencials de la seva oferta gastronòmica i alimentària i alinear-la amb els valors propis del territori format per 14 municipis, per a atreure i prolongar l’estada dels turistes, protegir el valuós entorn natural del qual és part i millorar la qualitat de vida dels seus habitants.