ES PUBLICA L’INFORME SOBRE L’AVALUACIÓ DE LES TRANSFORMACIONS INTEGRALS DE CENTRES PROMOGUDES PEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha publicat a la pàgina del Fons de Promoció per a l’Avaluació de Polítiques Públiques (PROAVA) els resultats de l’informe d’avaluació de les Transformacions Integrals de Centres promogudes pel Consorci d’Educació de Barcelona.

L’informe elaborat per Daleph analitza la incidència de les transformacions integrals de centre, un conjunt d’actuacions de millora en centres que presenten alts nivells de segregació, complexitat i vulnerabilitat socioeconòmica i una baixa demanda per part de les famílies. La investigació posa l’èmfasi en dos aspectes de la iniciativa: la implementació de les actuacions i els resultats obtinguts en diferents indicadors d’anàlisi com el nivell de segregació escolar, l’evolució de la demanda de les famílies, la mobilitat de l’alumnat o el grau de retenció de zona educativa.

Aquesta avaluació és el resultat de mesos de treball estret amb la Unitat de Sistemes d’Informació i l’Àrea de Planificació d’Ensenyaments Obligatoris del Consorci, i ha incorporat al procés de treball de camp al conjunt dels actors implicats en la política pública: actors institucionals de la Inspecció Educativa del Departament d’Educació, del Consorci d’Educació de Barcelona i dels districtes administratius de la ciutat; equips de direcció i docents dels centres avaluats; tècnics/ques i personal d’acompanyament i assessorament durant les transformacions, associacions de famílies i representants dels consells escolars de zona i cohorts d’alumnes dels centres transformats.

Entre les principals conclusions de l’estudi s’inclou la reducció significativa dels nivells de segregació escolar i l’increment de la demanda per part de les famílies; la satisfacció generalitzada dels actors amb el producte final, amb discrepàncies respecte a la implementació; o la recomanació de constitució formal d’un programa de transformacions integrals de centres.

Podeu consultar-ne tots els detalls al següent enllaç:

https://economia.gencat.cat/web/.content/70_analisi_finances_publiques_avaluacio_politiques_publiques/proava/avaluacio-informe-centres-transformats.pdf