ENISA EN COL·LABORACIÓ AMB DALEPH IMPULSEN EL SERVEI D’ACREDITACIÓ D’AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA PER A EMPRENEDORS ESTRANGERS A ESPANYA

El passat 23 de desembre de 2022, la Llei 28/2022 de foment de l’ecosistema de les empreses emergents ha entrat en vigor, marcant una fita en la promoció de l’emprenedoria innovadora a Espanya. Aquesta legislació té com a objectiu establir un marc normatiu específic per a donar suport a la creació i creixement de les startups al país, alhora que s’estableix un sistema de seguiment i avaluació per a mesurar els seus resultats a l’ecosistema empresarial espanyol.

En el context d’aquesta rellevant llei, ENISA l’empresa pública d’innovació, assumeix una funció crucial en l’acreditació del caràcter d’emprenedoria innovadora de les empreses emergents, juntament amb la preparació d’informes preceptius per a l’autorització de residència per a emprenedors estrangers, valorant el caràcter innovador i/o d’especial interès econòmic per a Espanya.

Daleph, com a col·laborador estratègic d’ENISA, ha brindat un suport efectiu en el servei d’acreditació de les autoritzacions de residència per a emprenedors estrangers. Des de maig de 2023 fins a finals de juliol, Daleph ha gestionat més de 600 expedients d’emprenedors estrangers, proporcionant una assistència d’alta qualitat en el procés d’avaluació i acreditació. L’equip d’experts que participen en el projecte desenvolupen una avaluació minuciosa de cada activitat emprenedora, destacant els seus atributs innovadors i el seu especial interès econòmic per al país.

Aquesta col·laboració estratègica entre Daleph i ENISA promou la consolidació d’Espanya com un destí atractiu per a emprenedors de diverses nacionalitats. L’acreditació i autorització de residència s’han convertit en un segell distintiu que obre les portes a un futur prometedor per a aquells que busquen establir-se i prosperar en l’àmbit empresarial espanyol.