EN DALEPH APOSTEM PER MILLORAR LA NOSTRA VISIÓ SOBRE LA SOSTENIBILITAT

En Daleph constatem que incidir en els vectors social i econòmic de la sostenibilitat, com fem en els últims 29 anys, ja no és suficient. La crisi climàtica ens planteja la necessitat d’incorporar la dimensió ambiental en grau més alt i amb una mirada possiblement diferent.

Per això, estem apostant per revisar la nostra visió sobre la sostenibilitat i incloure de forma més evident i recognoscible, per a nosaltres i per als nostres clients, el vector mediambiental.

En aquest marc, en breu esperem culminar la certificació en l’ISO 14001, de gestió mediambiental. La certificació ens proporciona un model de gestió de la qualitat que incorpora el vessant de sostenibilitat ambiental en la relació amb clients i proveïdors, i és un primer passo a l’hora de dotar-nos d’un model de sostenibilitat corporativa de major abast.

Una altra iniciativa destacada que hem posat en marxa aquest trimestre és un cicle de ponències amb experts i expertes d’alt nivell en diferents àmbits connectats amb la sostenibilitat ambiental, dirigides a la nostra plantilla. Aquestes ponències ens estan aportant context i coneixement de tot el que concerneix una visió integral de la sostenibilitat, i amb elles pretenem que el conjunt de l’organització sigui capaç d’integrar de forma molt més orgànica aquest enfocament en totes les nostres activitats.

En definitiva, comencem aquest camí que ens ha de conduir a una posició des de la qual acompanyar als nostres clients a complir els seus compromisos ambientals i desenvolupar iniciatives que consideren la sostenibilitat com a marc en el qual situar les diferents polítiques en les quals incidim amb el nostre treball.

Estem convençudes i convençuts que aquesta obstinació per a ampliar i integrar la perspectiva de sostenibilitat que volem que ens defineixi, contribuirà a millorar la qualitat del servei que prestem i a generar noves oportunitats de col·laboració amb les organitzacions a les quals acompanyem dia a dia.