El Salari de Referència de la Barcelona Metropolitana continua creixent

Quant és necessari guanyar al mes per poder mantenir un nivell de vida acceptable? El Salari de Referència Metropolità, iniciativa impulsada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, indica els ingressos mínims necessaris perquè una persona treballadora i la seva família puguin viure amb dignitat.

Els resultats del darrer informe d’actualització d’aquest indicador, elaborat per Daleph i KSNet, mostren que el Salari de Referència Metropolità de 2018 és de 1.263,03€, un 10% més elevat que l’any anterior. Aquesta pujada ve determinada per l’increment dels preus dels diferents béns i serveis de consum ordinari que conformen la cistella de despesa de les llars, els quals han incrementat notablement en el cas de l’habitatge, les despeses de la llar (subministraments) i els aliments i begudes, que han incrementat un 9%, un 22% i un 18% respectivament en relació a 2017.

Aquesta segona actualització de l’indicador inclou dues noves tipologies de llars amb els seus respectius salaris de referència, i també presenta una comparativa dels diferents estudis que es desenvolupen a Europa en relació als ingressos de referència i les necessitats bàsiques de la ciutadania. Així, es veu com aquests tipus d’indicadors cada vegada estan més presents en el context europeu, i que resulten un element innovador a l’hora d’aproximar-se a les polítiques de reducció de la pobresa i desigualtat.

L’informe sencer es pot consultar a: http://www.amb.cat/ca/web/desenvolupament-socioeconomic/estudis-socioeconomics/detall/-/estuditerritorial/salari-de-referencia-metropolita/6885912/11708

Els comentaris estan tancats.