EL PROJECTE TRANSFORMADOR DE NOVES OPORTUNITATS EDUCATIVES CELEBRA UNA JORNADA DE TREBALL PRESENCIAL AMB LA PARTICIPACIÓ DE DALEPH

Aquest dimarts 27 de juny ha tingut lloc una sessió de treball presencial en el marc del projecte transformador de Noves Oportunitats Educatives 4.10 de Diputació de Barcelona.

Es tracta d’un projecte pilot en què hi col·laboren 8 ens locals on s’està formulant un marc local de noves oportunitats educatives que compta amb una xarxa interprofessional. Aquest espai planifica, estructura i desenvolupa de manera coordinada l’orientació i acompanyament a la població jove de 16 a 24 anys en risc o situació d’abandonament escolar prematur.

Els objectius de la jornada giraven al voltant de fer un balanç de l’evolució dels diferents ens pilots en el desplegament de les diferents accions realitzades en el sí del projecte, que ja té un recorregut de més de 2 anys, obtenir millores i recomanacions aplicables a la resta d’ens participants, i concretar aspectes d’avaluació dels treball realitzat i el que vindrà el proper curs.

Al llarg de la sessió s’han realitzat diverses dinàmiques, que han comptat amb la planificació i participació activa de Daleph.

Daleph està participant en el projecte en l’acompanyament i obtenció d’aprenentatges de les experiències pilots participants en quant al treball en xarxa i el seu desplegament, en diversos suports en l’organització i panificació de jornades i sessions, així com en el plantejament d’elaboració d’un mapa d’agents del territori que treballen amb persones joves i de quina manera poden contribuir i sumar al projecte.

En els propers mesos, Diputació de Barcelona publicarà Guies en 4 dimensions que s’han treballat al llarg del projecte: Constitució i consolidació de la Xarxa, Ecosistema Local, Dimensionament de perfils i Harmonització de l’acció orientadora. Dos d’elles (Xarxa i Ecosistema) han comptat amb la intervenció directa de Daleph.

Podeu trobar més informació del projecte al següent enllaç: https://www.diba.cat/es/web/educacio/projecte-noe410