El Pla de Mallorca es presenta en el Congrés Europeu de Turisme Rural com a cas d’èxit

El Congrés Europeu de Turisme Rural (COETUR), creat i impulsat per Escapada Rural, plataforma digital especialitzada en turisme rural més important d’Espanya, s’ha erigit com el principal fòrum de trobada i referència per als professionals del turisme rural. Enguany, celebrava la seva desena edició. L’esdeveniment s’ha realitzat els dies 8 i 9 de maig a Belmonte (Conca), recolzat pel suport institucional de la Junta de Comunitats de Castella la Manxa.

DALEPH ha presentat com a cas d’èxit El Pla de Mallorca, un destí rural, que, a través del seu Pla de sostenibilitat turística, PSTD, que està gestionant, juntament amb el Gerent i equip de la Mancomunitat del Pla de Mallorca un pressupost de gairebé tres milions d’euros destinat al turisme. El PSTD del Pla de Mallorca és Convocatòria Extraordinària 2021 i és finançat íntegrament per fons Next Generation procedents de la UE.

Després de començar a portar la seva gerència al juliol 2022, s’ha pogut executar més de la meitat de les actuacions del Pla i es continua avançant per a donar compliment a la fita establerta per a desembre de 2024. D’aquestes actuacions, DALEPH és conscient que, per a transformar-se en un destí rural destacat, són moltes i variades les actuacions que s’estan realitzant:

  • Innovació. Per a impulsar la innovació en Pla de Mallorca, tenim clar que és crucial fomentar la col·laboració entre diversos actors i donar suport a la recerca i el desenvolupament. Això implica estimular l’emprenedoria, promoure l’ús de tecnologies emergents per a millorar l’experiència del visitant i la gestió del destí. A més, és essencial integrar criteris de sostenibilitat en totes les iniciatives d’innovació i formar a tota la cadena de valor del sector.
  • Infraestructura i serveis: com el desenvolupament d’equipaments per al senderisme, cicloturisme que es realitzaran, així com altres obres que han vingut a millorar i embellir algunes dels carrers del Pla, etc.
  • Comunicació: s’ha desenvolupat una Web turística, s’està digitalitzant i virtualitzant part del patrimoni arqueològic del Pla de Mallorca.
  • Oferta d’experiències: s’estan dissenyant experiències i productes turístics, des de turisme actiu fins a experiències culturals, oliturístiques i gastronòmiques.
  • Col·laboració i cooperació: es vol fomentar la col·laboració entre els diferents actors del sector turístic, per a això es va crear un Model de Governança que s’implementarà.
  • Sostenibilitat i petjada de carboni: Mesurar la petjada de carboni de l’activitat turística és un altre dels reptes als quals s’enfronta el PSTD, així com continuar treballant en l’adopció de mesures contra el canvi climàtic.
  • Formació i capacitació en turisme sostenible i TIC: Per a això es pretén crear un programa de formació dirigit als actors del territori, amb diferents formats de formació.
  • Participació: Involucrar a la comunitat local en el desenvolupament del turisme rural és el gran repte que té el PSTD, i un dels seus objectius per a aquests anys.

El PSTD és un instrument de planificació estratègica, molt valuós, que està viu i que per tant ha d’anar ajustant-se al territori i a les necessitats d’aquest. La seva gestió i evolució és fonamental. Integrar la identitat local, protegir la singularitat del destí i promoure pràctiques sostenibles en totes aquestes àrees és essencial per a enfortir l’autenticitat i la viabilitat a llarg termini del destí rural. És per això que des de la gerència del PSTD fem costat al territori per a aconseguir els seus objectius en aquest procés de transformació gradual i responsable.