EL GOVERN APROVA 1.320 MILIONS D’EUROS PER A AUTOCONSUM, BATERIES I CLIMATITZACIÓ RENOVABLE AMB CÀRREC Al PRESSUPOST DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFOMACIÓN I RESILIÈNCIA

El Consell de Ministres ha aprovat la concessió de 660 milions d’euros, ampliables a 1.320 milions, en ajudes que seran gestionades a través de les comunitats i ciutats autònomes. Es tracta de les primeres línies a gran escala a nivell estatal dirigides específicament a autoconsum i emmagatzematge.

El repartiment del pressupost entre les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla és únicament per a la dotació inicial del programa. Per a futures ampliacions de crèdit, es tindrà en compte l’execució del pressupost i la demanda existent en cada territori.

El paquet d’ajudes s’articularà per mitjà de 6 programes:

  1. Programa 1. Autoconsum i emmagatzematge en el sector serveis. Dotat amb 120 milions (20 milions per a emmagatzematge).
  2. Programa 2. Autoconsum i emmagatzematge en altres sectors productius, com la indústria o l’agropecuari. Dotat amb 175 milions (25 milions per a emmagatzematge)
  3. Programa 3. Incorporació d’emmagatzematge en autoconsums existents en sectors econòmics. Repartirà 45 milions entre les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.
  4. Programa 4. Autoconsum i emmagatzematge en el sector residencial, el sector públic i el tercer sector. Amb una dotació de 215 milions (15 milions per a emmagatzematge).
  5. Programa 5. Incorporació d’emmagatzematge en autoconsums del sector residencial, sector públic i tercer sector, amb cinc milions pressupostats.
  6. Programa 6. Climatització i aigua calenta sanitària obtinguda amb renovables en el sector residencial, inclosa l’habitatge públic protegit. Comptarà amb 100 milions.

Es podrà subvencionar la inversió en equips i materials; l’obra civil; els equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars; els sistemes de gestió i monitoratge, la redacció de projectes, memòries tècniques i direcció facultativa, entre altres actuacions.

La intensitat de les ajudes variarà en funció del beneficiari i de la mena d’instal·lació. Per a les empreses s’assignarà un percentatge sobre el volum d’inversió inicial –fins a un màxim–, mentre que per als particulars i les administracions públiques se subvencionarà un percentatge fix.

A fi d’afrontar el repte demogràfic, la intensitat de les ajudes s’incrementarà en un 5% addicional en aquells municipis amb menys de 5.000 habitants i en els municipis amb menys de 20.000 habitants en entorns rurals els diferents nuclis dels quals de població tinguin menys de 5.000 habitants.

Els comentaris estan tancats.