EL GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI PER A PROTEGIR LES PERSONES QUE INFORMIN SOBRE CORRUPCIÓ

El Consell de Ministres va aprovar a mitjans de setembre el Projecte de Llei que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions que vulnerin l’ordenament europeu i nacional a fi de transposar la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea.

Aquesta norma permetrà que la ciutadania i el personal funcionari pugui posar en coneixement les operacions, subvencions i adjudicacions sospitoses i se li haurà de donar una protecció real i efectiva davant qualsevol represàlia.

Estableix l’obligació en el sector públic de disposar de canals interns d’informació que permetin transmetre qüestions de manera anònima. Es perfilen com a canal preferent dins de la llibertat de l’informar-te per a triar el canal. S’obliga també a comptar amb aquest sistema intern d’informació a tots els partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, així com les seves fundacions sempre que gestionin fons públics.

En el cas dels municipis amb una població inferior als 10.000 habitants, el Projecte de Llei preveu que es podran compartir mitjans de recepció d’informacions amb altres ajuntaments també de menor població, així com amb entitats supramunicipals.

Aquesta norma s’encamina a generar un espai de major confiança entre la persona informant i l’Administració, i suposarà un pas més en la lluita per un sistema cada vegada més íntegre i transparent allunyat de pràctiques irregulars.

Els comentaris estan tancats.