L’ACOMPANYAMENT DE DALEPH ALS MUNICIPIS DE AMAC (JOSÉ CABRERA) PROPORCIONA MÉS DE 2,8 MILIONS D’EUROS A LA COMARCA

El Conveni de Transició Justa de Zorita engloba 11 municipis de la província de Guadalajara i 2 municipis de la província de Conca, que pertanyen a AMAC i que han sofert impactes en les rendes i/o en l’ocupació a conseqüència del tancament de la central nuclear de Zorita. És un dels 15 Convenis de Transició Justa en desenvolupament a Espanya en les zones afectades pel tancament de mines de carbó, centrals tèrmiques de carbó i nuclears.

Els municipis de AMAC José Cabrera beneficiaris són: Almonesir de Zorita, Sayatón, Valdeconcha, Valle de Altomira, Yebra i Zorita de los Canes que rebran una ajuda total de 2.891.686 euros.

L’àrea del conveni de Transició Justa de Zorita és el que millor ràtio de projectes aprovats presenta de tota Espanya, fruit de la col·laboració i assessorament tècnic entre ajuntaments i Daleph.

Les iniciatives seleccionades en l’àrea del Conveni de Zorita proposen projectes com la creació de nous habitatges socials per a atreure a nous pobladors en els municipis de Sayatón, Almonesir de Zorita i Valdeconcha a Guadalajara i Valle de Altomira a Conca. Les actuacions busquen adequar edificis municipals amb rehabilitació energètica i sistemes de aerotermia per a oferir habitatges a preus accessibles.

En una altra línia aquesta la iniciativa de l’Ajuntament de Zorita de los Canes que ha proposat modernitzar les instal·lacions de l’hotel municipal per a generar activitat turística com a pol de desenvolupament.

Finalment, cal destacar el CENTRE D’ACTIVITATS DE FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ I L’EMPRENEDORIA de Yebra (Guadalajara) que ha apostat per un espai per a la innovació digital accessible, per a disminuir la bretxa digital i afavorir l’accés de les dones a l’activitat empresarial i a les noves tecnologies i que està entre els tres projectes millor valorats dels 184 municipis que formen part del conveni de transició justa.

De manera molt significativa cal subratllar que el 100% dels projectes seleccionats provisionalment procedeixen d’ajuntaments amb menys de 5.000 habitants i el 80% amb menys de 500 habitants, complint així objectius importants de repte demogràfic.