DALEPH VISITA EL NOU BARRI DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL DE BARCELONA PER VISUALITZAR L’AVANÇ DELS NOUS DESENVOLUPAMENTS URBANÍSTICS

La setmana passada l’equip d’Empresa, Territori i Sostenibilitat va tenir l’oportunitat de realitzar una visita guiada per representants de l’Institut Municipal d’Urbanisme i de Foment de Ciutat SA pel nou barri de la Marina del Prat Vermell.

La sessió va comptar amb una reunió inicial per identificar els principals trets característics de la Modificació del Planejament General Metropolità en els seus tres eixos: urbanístic, econòmic i social. Es van repassar les principals actuacions impulsades fins el moment que possibiliten el desenvolupament del nou barri, la dotació d’habitatges prevista i algunes de les mesures impulsades per tal de facilitar la integració de les persones nouvingudes en la comunitat local.

Posteriorment, l’equip de treball conformat pels nostres companys Guillem Formentí Borràs i Martí Pol Nuevo va poder comprovar els avanços de les obres dels diferents espais del barri, i va començar a identificar la ubicació dels principals centres d’acció del barri com la ubicació dels equipaments, les connexions dels espais i eixos verds que s’estan desenvolupant i la resta d’aspectes que configuren la morfologia urbana del futur barri.

Amb aquesta visita, l’equip ha tingut l’oportunitat de visualitzar la realitat del barri més enllà dels plànols i les estadístiques, i es posen en marxa la relació d’activitats de treball de camp a realitzar en el marc de la planificació de l’activitat comercial a promoure a mesura que es vagi desenvolupant el barri.