DALEPH TORNA A RESULTAR ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESORAMENT JURÍDIC EN EL MARC DEL PROGRAMA NEXUS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Durant els darrers quatre anys, Daleph ha estat prestant un servei d’assessorament jurídic al personal tècnic dels serveis de promoció econòmica de la província de Barcelona en el marc del programa NEXUS, promogut per la Diputació de Barcelona.

Aquesta assistència té per objectiu resoldre tots aquelles qüestions i dubtes que puguin tenir els tècnics i tècniques en matèria de dret mercantil, fiscalitat, organització i normativa laboral alhora d’atendre a les empreses i persones emprenedores dels seus municipis.

El passat mes de maig la Diputació de Barcelona va iniciar el procediment de contractació pública mitjançant licitació per tal d’assegurar la continuïtat del servei i Daleph n’ha tornat a ser adjudicatària. Així, si bé durant aquests primers  quatre anys hem donat resposta a 1.190 consultes, ben segur que en resoldrem moltes més durant el nou període.