DALEPH TORNA A PARTICIPAR EN ELS CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Daleph porta més de 15 anys col·laborant en els Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI), projecte que lidera la Diputació Barcelona. Aquest any participarem en els Cercles de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC), de Seguretat Alimentària (SAM) i de Serveis Socials (SS).

Els CCI es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l’àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per a aconseguir els objectius següents:

  • Mesurar, comparar i avaluar els resultats, a través d’uns indicadors comuns
  • Formar un grup de treball per intercanviar experiències.
  • Impulsar la millora dels serveis.

Actualment, el 95% dels municipis de més de 10.000 habitants de la província de Barcelona participen en almenys un Cercle (77 municipis, sobre un total de 81).

Aquests projectes donen l’oportunitat a Daleph de generar un equip intern de professionals experts en:

  • Anàlisis de dades.
  • Interpretació evolutiva de les dades.
  • Comparació de les dades entre ens participants.
  • Tractament de la informació en tallers dinàmics i participatius.

A més, els CCI proveeixen a Daleph de dos grans imputs, per una banda, d’una lectura verídica de la situació actual dels territoris que aprofitem per abocar al nostre dia a dia, i per l’altre, d’informació qualitativa dels serveis amb els que col·laborem dotant a l’equip participant d’expertesa en aquests àmbits.

Aprofitem aquest espai per animar als ens locals que no participen als CCI a aconseguir més informació al respecte, i als que ja estan dintre a ampliar el ventall de serveis analitzats (https://www.diba.cat/es/web/menugovernlocal/cci).