DALEPH S’IMMERGEIX EN L’ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT INTERN DE LA CIUTAT AUTÒNOMA DE MELILLA.

En el marc del Servei d’Assistència Tècnica per a la Gestió de la Unitat d’Igualtat de la Ciutat Autònoma de Melilla, aquest any 2023 ha començat, per l’equip d’Igualtat i Ocupació de Daleph, amb l’elaboració del primer Pla d’Igualtat Intern de la Ciutat Autònoma de Melilla.

Aquest mes de gener s’ha conclòs el primer capítol de la fase del diagnòstic, sobre la prevenció de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i sobre la violència de gènere. S’ha treballat a partir de les lleis i els decrets estatals que són específics i referents d’aquesta matèria; també, de l’anàlisi de la documentació i mesures pròpies que disposa l’Administració Pública de Melilla per a la prevenció i actuació contra les violències masclistes: protocols, campanyes de sensibilització, formacions concretes i convenis col·lectius.

A Daleph treballem per generar transformació i impacte a la vida de les persones, molt especialment perquè les dones visquem de manera digna i lliure. El Pla d’Igualtat Intern de la Ciutat Autònoma de Melilla significa un pas més cap aquest horitzó.