DALEPH RESULTA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES EN LÍNIA PER A DONAR SUPORT A L’ADOPCIÓ DE TECNOLOGIES INNOVADORES DELS USUARIS DE L’OFICINA VIRTUAL ACELERA PYME GRANADA

El passat mes d’agost, Daleph va resultar adjudicatària del contracte per a la prestació del servei de resolució en línia de consultes especialitzades i concretes per a donar suport a la implementació de tecnologies innovadores de les persones autònomes i pimes de la província de Granada que demanin aquest servei a través de l’oficina virtual Acelera Pyme per entorns rurals de Granada.

L’Oficina Acelera Pyme Rural de Granada, posada en marxa per la Diputació de Granada, és un espai tant físic com virtual que impulsa la digitalització sostenible de l’activitat empresarial i emprenedora de la província de Granada, i que persegueix millorar els processos de digitalització i enfortir l’ecosistema de suport a pimes i autònoms en matèria de transformació digital.

Així, el servei objecte de contracte dona resposta a una de les línies d’actuació de la OAPR Granada, i consisteix, d’una banda, a resoldre les consultes que es rebin i a atendre les necessitats reals i pràctiques dels usuaris del servei, que són pimes, autònoms, i emprenedors, i d’altra banda, a recopilar en un suport accessible en línia les conclusions que es derivin de les preguntes resoltes perquè qualsevol usuari pugui consultar-les.