DALEPH REALITZARÀ L’ESTUDI PER A L’ESTABLIMENT D’ACTIVITAT ECONÒMICA ALS BAIXOS COMERCIALS DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL

Aquest passat octubre, l’equip tècnic de l’àrea d’Empresa, Territori i Sostenibilitat de Daleph va presentar la proposta guanyadora per la realització de l’estudi per a l’establiment d’activitat econòmica als baixos comercials del barri de la Marina del Prat Vermell de Barcelona.

Aquest projecte, impulsat per Foment de Ciutat SA, té per objectiu estudiar i planificar l’establiment d’activitat econòmica de proximitat als baixos comercials previstos als edificis de la Marina del Prat Vermell. El projecte s’emmarca en un procés de creixement i transformació urbanística iniciada amb l’aprovació l’any 2019 d’una modificació del Pla General Metropolità (MPGM), que preveu passar d’un teixit merament industrial i amb parcel·les desocupades, en un entorn que garanteixi la complementarietat urbana entre l’activitat econòmica, l’habitatge i les zones verdes. En les pròximes dècades, es preveu que el barri passi dels 1.200 habitants actuals, a prop de 30.000.

Per tal de desenvolupar el projecte, l’equip tècnic de Daleph treballa en la identificació de locals disponibles i planificats del barri, per tal d’estimar el creixement de locals en els pròxims anys. Tanmateix, s’analitzarà les activitats econòmiques actuals del barri a través del Cens Comercial de l’any 2022 impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. D’altra banda, s’elaborarà un estudi que defineixi els criteris que permetin identificar les tipologies d’activitats econòmiques a prioritzar en cada sector. Finalment, el projecte plantejarà una sèrie d’estratègies de dinamització i activació dels locals buits del barri, tant dels existents com de nova creació.

El projecte planteja la participació, en sessions de treball i entrevistes, dels diferents agents urbans del barri de la Marina del Prat Vermell: representants del sector comercial, associacions, entitats socials i culturals, ciutadania, promotores urbanístiques, i empreses públiques com Barcelona Activa o l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.