DALEPH REALITZA UNA PONÈNCIA SOBRE LA CONCERTACIÓ TERRITORIAL ENFOCADA A LES EMPRESES CATALANES

Aquest dimarts 12 de Desembre Daleph va ser convidada a una jornada, impulsada per Foment del Treball, on es tractaven diferents prioritats, línies estratègiques, objectius i reptes relacionats amb el Consell Territorial de la PIME. Aquest és un organisme de nova creació que, juntament amb les vint organitzacions empresarials territorials de Catalunya confederades a Foment, té l’objectiu principal de formular-se com una xarxa territorial entre agents i de compartir recursos i serveis, fent-los més efectius i de proximitat per a les empreses.

A la jornada, Daleph va realitzar una ponència sobre Concertació Territorial; el nou model de desplegament de Polítiques Actives d’Ocupació que està impulsant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i sobre el qual les patronals han de tenir un impacte determinant. La ponència es va dividir en 3 grans blocs: el primer, més introductori, realitzava una aproximació a els elements que contextualitzaven el sorgiment del model de Concertació Territorial. El segon va descriure les Concertacions Territorials i el seu procés de desplegament i, el tercer, entrava a plantejar possibles oportunitats i reptes d’aquest model des d’un punt de vista empresarial.

En acabat, Daleph va dinamitzar un grup de treball amb els agents implicats per tal de formular preguntes conjuntes sobre aquest model i, també, per identificar-ne reptes i oportunitats des del punt de vista dels diferents territoris de Catalunya i, també, dels grans sectors econòmics.