DALEPH REALITZA UN SERVEI DE CONSULTORIA PER A APLICAR LA TRANSVERSALITAT DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ DEL SOIB

Daleph es troba desenvolupant un servei de consultoria per aplicar la transversalitat de gènere en les polítiques actives d’ocupació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Com és sabut, les dones tenen majors obstacles per inserir-se i mantenir-se en el mercat de treball, accedir als sectors amb millors condicions laborals o promocionar. Per reduir aquestes desigualtats, el SOIB ha encarregat a Daleph un projecte que ha de permetre aplicar la perspectiva de gènere als seus serveis i programes mitjançant el disseny de diferents eines i el suport a la seva implementació.

Daleph ja ha elaborat per al SOIB diferents eines: una fitxa de disseny de programes, que incorpora ítems relatius a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i assegura la inclusió del gènere en la conceptualització dels nous programes. Així mateix ha elaborat un check list, que ajudarà a valorar la incorporació de la perspectiva de gènere en els programes.

El servei de consultoria de Daleph es desenvoluparà fins al mes d’octubre i continuarà amb entrevistes als equips responsables dels diferents programes propis del SOIB. Conclourà amb la proposta d’un pla d’acció, recomanacions per a la seva implementació, formacions en temes bàsics d’igualtat i l’elaboració d’un mòdul específic sobre gènere per a l’acollida del nou personal del SOIB.