DALEPH REALITZA UN ESTUDI SALARIAL A CCB SERVEIS AMBIENTALS S.A.

Daleph està col·laborant amb CCB Serveis Ambientals S.A, empresa vinculada al Consorci Besòs Tordera, en l’elaboració d’un estudi salarial amb l’objectiu d’analitzar les retribucions, definir la política retributiva a partir dels criteris de l’organització i obtenir unes taules salarials objectives i sense inequitats.

 

Per aconseguir-ho, s’ha realitzat un anàlisi d’equitat interna i una comparativa de les retribucions a nivell extern. Per últim, s’han formulat una sèrie de recomanacions generals al voltant de la política retributiva de l’empresa en relació als llocs de treball de l’empresa, amb l’objectiu de racionalitzar-la per tal que resulti el més objectiva i ajustada possible. Amb aquest projecte, CCB Serveis Ambientals S.A vol confluir i assentar les bases de diferents elements pel que fa a la gestió dels recursos humans com poden ser: el dimensionament d’àmbits de treball, l’estructura organitzativa, carrera administrativa, mobilitat, retribucions, polítiques de selecció, desenvolupament de competències, formació, entre d’altres aspectes.