DALEPH REALITZA LA 2a PONÈNCIA SOBRE CONCERTACIÓ TERRITORIAL ALS I LES AGENTS DE LES PRINCIPALS ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE CATALUNYA

El passat divendres dia 2 de febrer va tenir lloc, a la seu de Foment del Treball Nacional, la segona jornada anomenada “Estratègies de Concertació Territorial. L’impuls conjunt de les polítiques actives d’ocupació” impulsada per la Patronal i dinamitzada per Daleph. Aquesta és la segona trobada que es realitza amb els agents després d’una primera reunió el passat mes de Desembre, on es va descriure amb exhaustivitat el procés de Concertació Territorial, desplegat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, així com les seves característiques.

Aquesta segona jornada tenia l’objectiu de tractar i reflexionar sobre les diferents novetats vinculades a la Concertació. Paral·lelament, la trobada es va orientar a presentar casos de bones pràctiques en matèria de col·laboració i consens públic-privat en el desplegament de polítiques actives d’ocupació.

D’aquesta manera, en primer lloc, Daleph va realitzar una ponència on es van resumir els continguts i resultats de la primera sessió, així com algunes novetats d’interès. En segon lloc, Daleph va dinamitzar una ronda de presentacions de bones pràctiques en matèria de Concertació Territorial, per part de representants de les concertacions d’Hospitalet de Llobregat i de Terrassa. Una vegada realitzades totes les presentacions es va obrir una ronda de debat i reflexió per integrar les idees de tots els agents participants a la sessió.

En definitiva, la celebració d’aquestes jornades ha permès als agents empresarials crear sinèrgies al voltant de la Concertació Territorial i formular conjuntament preguntes al voltant d’aquesta; així com identificar nous reptes i oportunitats que se’n desprenen.