DALEPH PROPORCIONA SUPORT TÈCNIC A L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT EN EL PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ DE LES PARADES DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA (MVNS).

En el marc del projecte Esplugues Comerç 4.0 i el Programa de Suport a la Digitalització de l’ecosistema comercial, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat decideix ampliar-lo incorporant els tres mercats de venda no sedentària (MVNS) del municipi.

En aquest sentit, per tal d’aconseguir els objectius pretesos, durant el mes de febrer Daleph proporciona suport tècnic al Consistori per a realitzar un correcte seguiment dels itineraris de digitalització personalitzats, així com proporcionar formacions en línia. Particularment, cada parada disposa del seu pla individualitzat, el qual d’una banda inclou el procés de digitalització i, d’altra, permet generar un codi QR personalitzat.

D’aquesta manera, es dona continuïtat a les accions dutes a terme al llarg dels darrers mesos de l’any anterior, temps en què:

  • Es va realitzar el treball de camp per recollir i actualitzar les dades de les parades dels mercats de venda no sedentària d’Àngel Guimerà, La Plana i Can Vidalet.
  • Es va informar sobre la nova credencial, el codi QR, el qual facilita la comprovació i actualització de les seves credencials.