DALEPH PRESTA ASSISTÈNCIA TÈCNICA A ENTITATS LOCALS EN LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE GESTIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA FINANÇATS PEL PRTR

A la fi del 2023, DALEPH va fer costat a diverses entitats locals, entre les quals es troben diputacions, empreses públiques i ajuntaments, a la presentació de projectes a la segona convocatòria de subvencions de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua, comunament conegut com el PERTE de digitalització del cicle de l’aigua.

En l’assistència tècnica prestada a aquestes entitats, DALEPH, al costat de diferents col·laboradors tecnològics, va prestar serveis com l’anàlisi de les actuacions subvencionables en cada projecte, l’elaboració de pressupostos concordes amb els requisits de la convocatòria, la formació d’agrupacions de municipis i la redacció de memòries tècniques. Així mateix, també ha prestat serveis de revisió i elaboració de documentació administrativa per a la correcta presentació dels projectes.

En l’actualitat, DALEPH es prepara per a la prestació d’aquests mateixos serveis, aquesta vegada orientats cap a la pròxima convocatòria de foment de la digitalització del control dels usos de l’aigua urbana en xarxes de proveïments de municipis menors de 20.000 habitants convocada per la Junta d’Andalusia.

La convocatòria, de la qual només s’han publicat les bases reguladores fins al moment, finançarà el 100% del cost total subvencionable, fins a una quantia màxima de 100.000 euros per projecte. Enfront de les dificultats enfrontades pels petits municipis en la presentació de projectes a la segona convocatòria del PERTE de digitalització del cicle de l’aigua, aquesta convocatòria pretén adaptar-se en grau més alt a les característiques d’aquests, fomentant la digitalització i la sostenibilitat del cicle urbà de l’aigua en la totalitat del territori.