DALEPH PRESENTA L’ESTUDI DE NECESSITATS FORMATIVES DEL BAIX EBRE A LA II CONFERÈNCIA ESTRATÈGICA DE LA COMARCA

El passat dia 5 de febrer, Daleph es va desplaçar a la Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre per tal de presentar el recentment finalitzat Estudi de Detecció de Necessitats Formatives del Baix Ebre, impulsat pel Consell Comarcal i elaborat amb el suport tècnic de Daleph.

La presentació es va realitzar en el marc de la Segona Conferència Estratègica del Baix Ebre, on es treballaven els reptes i línies estratègiques comunes de la comarca en matèria de Concertació Territorial.

A la jornada, Daleph va descriure les conclusions i línies d’actuació futures vinculades als resultats de la diagnosi, davant de més de 150 agents públics i privats del territori.

L’estudi ha permès formular un Pla d’Acció que comprèn 10 línies estratègiques i 28 accions, les quals s’hauran d’implementar en els propers 4 anys, a fi d’actualitzar l’oferta formativa i donar resposta a les mancances identificades. Aquestes mancances s’han pogut identificar a través del suport tècnic de Daleph que ha consistit en un anàlisi del Mercat de Treball del territori i del seu encaix amb l’oferta formativa existent.

Més enllà, per respondre als principis rectors vinculats a la Concertació Territorial, Daleph va generar un procés de treball estretament vinculat a la cooperació d’agents públic-privats, per tal de fomentar la comunicació, cooperació i coordinació entre ells.

A nivell d’anàlisi formatiu, l’estudi ha treballat amb un univers de 188 formacions, de 20 famílies professionals i 8 tipologies formatives diverses. Derivat del treball realitzat per Daleph, s’han identificat un total de 56 perfils professionals prioritaris amb necessitats formatives específiques a ser coberts per l’oferta formativa del Baix Ebre.

L’esdeveniment va estar presidit pel Conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, qui va remarcar la importància de disposar d’una diagnosi a fi d’adaptar l’oferta formativa a la demanda empresarial. En paral·lel a la intervenció de Daleph, la presentació també va comptar amb la presència de Toni Gilabert, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, que juntament amb el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, van demanar el consens per a la construcció d’un model educatiu que permeti els joves estudiar i desenvolupar-se professionalment a les Terres de l’Ebre.