DALEPH PRESENTA L’AVALUACIÓ DE LES TRANSFORMACIONS INTEGRALS DE CENTRES PROMOGUDES PEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

El passat dimarts 14 de novembre l’equip d’avaluació de polítiques públiques de Daleph va presentar a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya els resultats de l’avaluació de les transformacions integrals de centres promogudes pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

L’acte va comptar amb la presència de la Gerent del Consorci, Mercè Massa, de la Directora General de Pressupostos del Departament d’Economia i Hisenda, Esther Pallarols, i de l’equip que participa del Fons de promoció per a l’avaluació (PROAVA), així com de diversos mitjans de comunicació, a qui es va atendre en una roda de premsa prèvia a l’acte.

Les transformacions integrals de centres són un conjunt d’actuacions executades pel Consorci d’Educació de Barcelona que tenen per objectiu la millora de l’equitat en l’accés a l’educació, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la segregació escolar a la ciutat de Barcelona.

Aquestes actuacions s’adrecen a centres educatius que presenten uns nivells elevats de complexitat i vulnerabilitat socioeconòmica de l’alumnat, un baix rendiment acadèmic o nivells reduïts de demanda per part de les famílies; i inclouen diferents actuacions com una nova oferta educativa, el canvi de nom i de codi dels centres, nous equips de direcció i docents, transformacions del projecte pedagògic, millores integrals als edificis i/o una millor articulació amb l’entorn educatiu i comunitari.

L’avaluació es divideix en dues parts diferenciades: l’avaluació de la implementació de la política pública i l’avaluació dels seus resultats i impactes. Per tal de respondre a les preguntes d’investigació que es plantejaven a l’inici del projecte va adoptar-se una metodologia mixta que combina l’ús de tècniques qualitatives i quantitatives de recerca, i que ha comptat amb la participació de l’univers d’actors que engloba la política: actors institucionals del CEB i del Departament d’Educació, equips de direcció i docents dels centres avaluats, actors que han exercit funcions d’assessorament i acompanyament durant la transformació, famílies i representants dels consells escolars de zona i alumnes dels centres transformats.

Els resultats de l’avaluació de la implementació exposen que en tots els casos avaluats la satisfacció amb el producte final ha estat molt positiva, mentre que existeixen discrepàncies respecte del procés. Malgrat que els recursos disposats han estat generalment adequats, han existit deficiències de comunicació i de governança amb la resta d’actors i factors externs a la intervenció que han condicionat l’èxit de la implementació de la política.

D’altra banda, l’avaluació dels resultats i impactes de la política mostra com els centres transformats han experimentat una reducció dels nivells de segregació escolar i també un augment de la demanda per part de les famílies. No s’han observat canvis significatius pel que fa a la mobilitat de l’alumnat i s’ha reduït el grau de retenció de zona escolar, en nivells similars als del conjunt de la ciutat. Els resultats permeten mostrar-se optimista respecte a l’eficàcia de la política si es pren en consideració que aquesta persegueix obtenir uns impactes a llarg termini i, en la majoria dels casos, encara no s’ha superat els cinc anys des de la implementació de la política.

Entre les principals recomanacions que sorgeixen de l’avaluació s’inclouen la constitució formal d’un programa de transformacions, que inclogui uns objectius estratègics definits, amb una previsió dels recursos necessaris per a cada intervenció i la seva sostenibilitat, mecanismes de priorització i planificació de les intervencions i un sistema d’indicadors que permeti el seguiment, monitoratge i avaluació dels resultats; la incorporació del conjunt d’actors afectats per la política al procés de decisió o l’elaboració d’un recull de documents que puguin servir com a guia o protocol per a les noves direccions dels centres transformats.

 

Podeu consultar la notícia a la pàgina web del CEB:

https://www.edubcn.cat/ca/noticies/detall?63553

 

Recull d’articles de premsa que fan menció a l’avaluació:

https://www.lavanguardia.com/vida/20231114/9378184/barcelona-consigue-aumentar-atraccion-familias-escuelas-estaban-segregadas.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20231114/9377946/les-escoles-i-instituts-barcelona-amb-transformacions-integrals-augmenten-demanda-i-redueixen-segregacio-agenciaslv20231114.html

https://www.acn.cat/new/ef4566f6-e27f-4849-bbfa-ea24be9de4e5/texts

https://www.social.cat/noticia/19914/les-escoles-i-instituts-de-barcelona-amb-transformacions-integrals-han-augmentat-la-demand