Daleph presenta l’Informe final d’avaluació del programa EMPLEA T Ceuta de Ingeus

L’equip d’estudis i avaluació de polítiques públiques de Daleph ha completat l’Informe final d’avaluació del programa EMPLEA T Ceuta d’Ingeus.
Ingeus s’especialitza en la gestió de programes d’ocupació, centrant la seva atenció en aquells casos en què les persones es troben en situacions de vulnerabilitat i allunyades del mercat laboral. El seu enfocament es basa a brindar un suport holístic, flexible i personalitzat a cada usuari/ària, amb l’objectiu no només d’assolir la seva inserció laboral, sinó també de millorar la seva esperança i motivació, capacitar-los en la recerca de feina i reforçar el seu coneixement sobre si mateixos, així com les seves expectatives i oportunitats laborals.
Daleph ha col·laborat estretament amb Ingeus en l’anàlisi de les dades recopilades del programa implementat a Ceuta i ha elaborat un informe detallat dels resultats obtinguts. Aquest informe revela el grau d’èxit assolit pel programa, així com els perfils que presenten més probabilitats d’inserció.

L’avaluació realitzada per Daleph del programa d‘Ingeus té com a objectiu garantir l’eficàcia i eficiència dels serveis prestats als participants, generant un impacte positiu en la ciutadania i contribuint a la construcció d’una societat més equitativa. Mitjançant aquests informes, es busca millorar la inserció laboral i crear oportunitats igualitàries per a tots els individus, proporcionant un panorama sòlid per a la presa de decisions futures en l’àmbit dels programes d’ocupació.
L’Informe final d’avaluació del programa EMPLEA T Ceuta marca una fita important en l’assoliment dels objectius d’Ingeus, obrint noves oportunitats de desenvolupament professional i personal per a aquells que es troben en situacions de vulnerabilitat a la regió de Ceuta.