Daleph posa en marxa l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Consell Comarcal del Garraf

Consell Comarcal del Garraf ha encarregat a Daleph l’elaboració de la seva Relació de Llocs de treball (RLT). El projecte té com a objectiu dotar a la corporació d’una Relació de Llocs de Treball mitjançant la realització d’una anàlisi organitzativa, la descripció i valoració dels llocs de treball i l’establiment d’una política retributiva.

La RLT del Consell Comarcal del Garraf, a més de complir amb l’obligatorietat legal de la RLT, serà l’instrument que permeti desenvolupar a curt i mig termini altres elements inherents en la gestió dels recursos humans com poden ser: el dimensionament dels àmbits de treball, l’estructura organitzativa i retribucions dels llocs de treball, entre d’altres aspectes.