DALEPH POSA EN MARXA LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT) DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL

L’Ajuntament de Martorell ha encarregar a Daleph la realització de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la corporació. Aquest projecte té com a objectiu dotar l’Ajuntament de Martorell d’una Relació de Llocs de Treball, mitjançant la realització d’un estudi organitzatiu, la descripció i valoració dels llocs de treball i l’establiment de la política retributiva.

La RLT, a banda de ser una obligació legal, és també un instrument en què hi conflueixen aspectes diversos i rellevants pel que fa a la gestió dels recursos humans: dimensionament d’unitats o àmbits, estructura organitzativa, carrera administrativa, mobilitat, retribucions, polítiques de selecció, desenvolupament de competències, formació, etc.

Els comentaris estan tancats.