DALEPH VA PARTICIPAR EN EL CICLE FORMATIU DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA ORGANITZAT PEL CONSELL DE LES RELACIONS LABORALS DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El passat 28 de novembre Oriol Valentí i Vanesa Mora de l’àrea d’Igualtat i Ocupació de Daleph van participar com a ponents a la sessió formativa sobre Valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere inclosa en el II Cicle Formatiu en Negociació Col·lectiva, dirigit a personal tècnic especialitzat en negociació col·lectiva i organitzat pel Consell de les Relacions Laborals de Catalunya.

Un cop presentada i emmarcada la sessió per Montse Pineda, Secretària de Feminismes del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Carmen García, tècnica de l’Àrea de Dones d’UGT Confederal, va exposar el marc normatiu vigent i les obligacions en matèria de igualtat retributiva, amb especial atenció a la valoració de llocs de treball i al paper de la negociació col·lectiva en la matèria.

A continuació, Oriol Valentí, va resumir els principals reptes i dificultats amb què s’enfronten les empreses i organitzacions en el compliment d’aquestes obligacions. Oriol va estructurar les dificultats entorn a cinc aspectes: el coneixement de les esmentades obligacions, la comprensió dels conceptes que s’inclouen a la normativa, la interpretació d’aquesta, les dificultats tècniques i metodològiques per elaborar valoracions de llocs de treball i elements de disseny normatiu.

Més tard, després de la pausa-cafè, Vanesa Mora, va donar una visió metodològica i de procés a seguir en una valoració de llocs de treball perquè aquesta sigui efectiva. Vanesa va posar èmfasi en la necessitat de disposar de suficients eines de gestió de persones per afrontar una valoració amb garanties (organigrama, mapa de llocs i descripcions de llocs de treball), a més de posar el focus en elements metodològics clau com són el fet de no valorar persones sinó llocs, o posar en valor tant els factors comuns com els específics de cada lloc de treball.

Finalment, Carmen Garcia va tancar la sessió exposant elements addicionals i de valor vinculats a la valoració de llocs de treball posant èmfasi en els recursos disponibles per al foment de la igualtat retributiva.

Angels Pujols, Secretària General del Consell de les Relacions Laborals va tancar la sessió de la jornada, que va tenir una assistència considerable amb més de 60 persones participants.