DALEPH PARTICIPARÀ AL WEBINAR D’AVALUACIÓ DE RISCOS ALS PLANS D’INTEGRITAT I A LES ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER EL PROPER 22 DE MARÇ

En el marc de la Setmana del Govern Obert, el proper dimecres 22 de març a les 10h es realitzarà el webinar ‘L’avaluació de riscos: els Plans d’Integritat versus la planificació de les actuacions de control financer’, en què Daleph presentarà la metodologia d’avaluació de riscos.

El webinar l’impulsa la Fundació Transparència i Bon Govern de l’ACM i la Intervenció de la Diputació de Girona que han realitzat un projecte per desenvolupar un model comú d’anàlisi de riscos amb la finalitat de poder facilitar a les administracions catalanes un sistema d’avaluació que permeti planificar les actuacions de control financer i, a la vegada, els riscos en matèria d’integritat.

Daleph ha participat en aquest projecte pilot amb les institucions citades aportant el plantejament metodològic, adaptant els riscos i l’eina d’anàlisi publicada a la Guia d’integritat pública i dinamitzant les sessions de riscos.

El webinar explicarà la metodologia per l’anàlisi de riscos d’integritat i el pla anual de control financer que s’ha desenvolupat, i posar-la a disposició dels òrgans interventors dels ens locals de Catalunya.

El programa es pot consultar a  https://www.acm.cat/sites/default/files/programa_webinar_avaluacio_risc_acm.pdf

Les inscripcions es poden realitzar al següent enllaç: https://www.acm.cat/formacio/cursos/webinar-avaluacio-riscs-plans-integritat-versus-plans-anuals-control-financer