DALEPH PARTICIPA EN LA PRIMERA JORNADA DE TREBALL TÈCNIC EN EL MARC DE LA XARXA METROPOLITANA D’OFICINES D’ATENCIÓ A L’EMPRESA

Des del passat mes de setembre, Daleph col·labora amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la posada en marxa de la Xarxa Metropolitana d’Oficines d’Atenció a l’Empresa. La iniciativa persegueix:

  • Donar suport a la creació d’OAE als ajuntaments metropolitans que no la tenen.
  • Homogeneïtzar formes de fer, processos i metodologies.
  • Presentar el territori de l’AMB com un espai adequat per a la ubicació empresarial i “business friendly”.
  • Integrar programes de l’AMB a la cartera de serveis a les empreses dels municipis.
  • Donar suport a les OAE municipals per enfortir i millorar la seva cartera de serveis
  • Generar un espai d’intercanvi per a la millora contínua del servei.

En el marc d’aquest projecte, el dimecres 5 de juliol es va organitzar a Sant Boi de Llobregat la primera jornada de treball tècnic de la Xarxa. L’esdeveniment va comptar amb la participació d’Anna Hernandez, cap de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB, Elisabet Latorre, segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i Pere Soler, cap de l’àrea d’Empresa, PAE i Mercat de Treball de l’AMB, a més d’amb l’assistència de diferents càrrecs polítics i personal tècnic dels tots municipis adherits a la Xarxa.

La jornada va servir per a presentar la iniciativa, presentar el catàleg de serveis empresarials de l’Agència i introduir les noves eines i serveis concrets disponibles per als municipis membres de la Xarxa. A més, també es va mostrar el funcionament de la nova plataforma de ticketing que s’ha habilitat perquè qualsevol de les OAE adherides pugui sol·licitar el nou servei l’assessorament especialitzat disponible des d’aquest mateix mes de juliol.