DALEPH PARTICIPA EN L’ORGANITZACIÓ D’UNA JORNADA DE CORRESPONSABILITAT LÚDIC PRÀCTICA PEL PERSONAL DEL GOVERN DE CANTÀBRIA

En el marc del Pla Corresponsables, promogut per la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat, el Govern de Cantàbria ha impulsat una jornada de corresponsabilitat adreçada al personal funcionari del Govern, que ha estat organitzada per Daleph, a fi d’abordar els següents objectius:

  • Augmentar la consciència sobre la desigualtat de gènere en les tasques domèstiques i de cures
  • Augmentar la implicació dels homes en les tasques que solen assumir les dones
  • Promoure el compromís envers la corresponsabilitat en les responsabilitats familiars

L’equip d’Igualtat i Ocupació de Daleph va organitzar la jornada el passat dilluns 27 de novembre en un format lúdic-pràctic que permetés treballar aquests objectius de manera més amena.

La jornada va tenir una durada de dues hores i es van realitzar 2 edicions, i cadascuna d’elles es va estructurar en dues parts diferenciades:

  • En la primera, es va representar un teatre de rols invertits en el qual es va caracteritzar la quotidianitat d’una parella, en la que el repartiment de les tasques de la llar i de cura entre homes i dones era desequilibrat i requeia majoritàriament en l’home: ell era qui portava tota la càrrega mental i realitzava els esforços de cura de la llar i de la seva filla.

Aquesta activitat ajuda a trencar les barreres mentals i anima el públic a posar en dubte el concepte sociològic de “normalitat”, en tant que posa les persones davant un mirall i les convida a reflexionar en un entorn satíric i distès.

  • En la segona part de la jornada, es van analitzar i es van comentar, juntament amb les persones assistents, els últims resultats sobre l’ús del temps desagregat per homes i dones, publicats per l’ICANE (Institut Càntabre d’Estadística).

En ambdues parts de la jornada hi va haver una persona de Daleph ubicada entre el públic que va interpel·lar les persones assistents i les va convidar a compartir la seva visió sobre la corresponsabilitat.

La jornada va tenir un impacte molt positiu entre les persones assistents, que hi van participar activament. Es tracta d’un tipus d’acció molt innovadora que reflecteix el compromís del Govern de Cantàbria amb la igualtat de gènere en l’esfera privada, i posa de manifest la capacitat de l’equip de Daleph per participar en l’organització i desenvolupament de campanyes d’igualtat en un format alternatiu i dinàmic.