DALEPH PARTICIPA AL CONSELL ASSESSOR DEL POBLE GITANO DE CATALUNYA PER COMPARTIR ELS RESULTATS DE L’ESTUDI DE CONDICIONS DE VIDA QUE ESTÀ REALITZANT

El passat dimarts 19 de setembre, l’equip d’Estudis i Avaluacions de Polítiques Públiques de Daleph va tenir l’honor de participar en el plenari del Consell Assessor del Poble Gitano de Catalunya. L’objectiu d’aquesta participació va ser compartir els resultats provisionals de l’Estudi de Condicions de Vida del Poble Gitano amb les principals entitats gitanes de Catalunya. La sessió va estar inaugurada pel Conseller de Drets Socials, el Sr. Carles Campuzano i la sessió va ser dirigida pel Director General d’Acció Cívica i Comunitària, el Sr. Xavier Godàs.

Aquesta investigació va ser posada en marxa durant el 2022 i es basa en l’anàlisi exhaustiu de les dades recopilades mitjançant una enquesta de gran dimensió als gitanos i gitanes de Catalunya. L’objectiu principal és obtenir una imatge precisa i completa de la situació actual del poble gitano a Catalunya, tenint en compte una àmplia gamma d’indicadors socials, econòmics i culturals. Aquest enfocament multidimensional permetrà als responsables de polítiques públiques i als experts en àmbits relacionats comprendre millor les necessitats i les preferències de la comunitat gitana.

El valor de l’estudi resideix en fer que les opinions, preferències i necessitats expressades per la pròpia comunitat gitana estiguin al centre del disseny de les polítiques públiques que els hi afecten. Aquesta col·laboració activa amb els membres de la comunitat ha estat fonamental per garantir que l’estudi reflecteixi de manera precisa les preocupacions i les aspiracions de les persones gitanes de Catalunya.

Els resultats provisionals que es van presentar durant la reunió del Consell Assessor van generar un intercanvi de perspectives i una discussió enriquidora. Va ser una oportunitat per avaluar els progressos realitzats fins ara i per identificar les àrees on encara cal treballar. Aquesta col·laboració actua com un pont entre l’equip investigador i la comunitat, assegurant que les veus i les preocupacions de la comunitat gitana siguin tingudes en compte en la planificació de polítiques futures.

Precisament un dels objectius clau d’aquest estudi és proporcionar una base sòlida per a l’elaboració del V Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya. Aquest pla és l’instrument essencial per a orientar les polítiques públiques destinades a millorar les condicions de vida i les oportunitats de la comunitat gitana. La seva elaboració es troba en procés, i l’Estudi de Condicions de Vida serà un recurs fonamental per a la definició de les estratègies i les prioritats d’aquest nou pla.

Daleph està compromesa amb la creació d’un futur més just i igualitari per a totes les persones, inclosos els membres de la comunitat gitana, com queda patent amb els múltiples projectes d’aquest àmbit que s’han realitzat o es troben en desenvolupament en l’actualitat.

Aquesta col·laboració amb el Consell Assessor del Poble Gitano de Catalunya és un pas més en aquesta direcció, i esperem que els resultats de l’estudi contribueixin de manera significativa a la millora de les condicions de vida i les oportunitats per a aquesta comunitat tan important de Catalunya. Continuarem treballant de la mà dels membres de la comunitat gitana i altres socis per assegurar que aquesta tasca sigui un èxit i tingui un impacte positiu real.