DALEPH PARTICIPA A LA IX REUNIÓ INTERCONGRESSOS DEL COMITÈ DE RECERCA 06 (CI-06) DE LA FES DESIGUALTAT I ESTRATIFICACIÓ SOCIAL.

L’equip d’estudis i avaluacions de polítiques públiques de Daleph participa a la IX Reunió Intercongressos del Comitè d’Investigació 06 (CI-06) de la FES Desigualtat i Estratificació Social, que té lloc els dies 6 i 7 de setembre a la ciutat d’Oviedo.

La IX Reunió Intercongressos del CI-06 ofereix un espai per a la reflexió i l’intercanvi intel·lectual al voltant de la desigualtat social, on es reuneixen sociòlegs i sociòlogues de tot el país, els quals coincideixen per a debatre, exposar i dialogar sobre les desigualtats socials que caracteritzen la societat actual.

En consonància amb aquest propòsit, l’equip d’avaluació de Daleph presenta l’estudi titulat “Desemmascarant Barreres Invisibles: l’Impacte dels Aspectes Psicosocials en la Inserció Laboral de Col·lectius Vulnerables“.

Aquest estudi es situa en un context sociolaboral espanyol emmarcat per altes taxes d’atur, sent un dels països europeus amb una de les taxes de desocupació més altes, on es posa de manifest la importància d’incentivar polítiques actives d’ocupació (PAE) a Espanya.

 

Així, l’enfocament de la investigació resideix en examinar i avaluar l’impacte i la rellevància d’incorporar els aspectes psicosocials en els programes de recerca d’ocupació, centrant-se especialment en els grups vulnerables. El propòsit d’aquesta línia d’estudi rau en comprendre com la inclusió i l’atenció als aspectes psicosocials poden influir directament en l’efectivitat dels programes, contribuint a millorar l’ocupabilitat i el benestar dels col·lectius més vulnerables.

Per completar aquesta anàlisi, es van explorar i analitzar els aspectes psicosocials dels participants en diferents programes d’orientació laboral d’Ingeus. La metodologia adoptada es va centrar en un enfocament quantitatiu basat en l’anàlisi de dades administratives i enquestes, juntament amb un enfocament qualitatiu de les entrevistes.

Ens plau poder tenir l’oportunitat de participar activament a la IX Reunió d’Intercongressos, on tindrem l’ocasió de presentar el nostre estudi i contribuir al diàleg sobre les desigualtats socials que marquen la realitat de la nostra societat. Estem segures que aquest esdeveniment enriquirà el nostre coneixement sobre les qüestions que envolten la desigualtat al nostre entorn actual.