DALEPH ORGANITZA LA PRIMERA TAULA DE TREBALL PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE TERRASSA

Daleph està treballant, per encàrrec de l’Ajuntament de Terrassa, en el Pla director de Polígons d’Activitat Econòmica de Terrassa (PDPAE). En el marc del projecte, s’han organitzat tres grups de treball: un de competitivitat econòmica, un de mobilitat i urbanisme, i un de sostenibilitat i economia circular, els quals estan composats per representants d’agents clau del territori: administració pública, empreses o consistoris, cambres, etc.

Cada grup de treball consta de dues sessions; una primera més analítica i de diagnosi, encarada a detectar les necessitats i oportunitats dels PAE, i una segona jornada més propositiva i de prognosi, amb l’objectiu de generar propostes que es puguin recollir en el PDPAE.

Així mateix, el passat dimarts 27 de setembre es va organitzar la primera sessió de la taula de competitivitat, i l’equip de Daleph va acudir a l’Arxiu Comarcal de Terrassa per a presentar i moderar la jornada. L’acte va ser un bon intercanvi d’opinions i punts de vista on, mitjançant una dinàmica de treball col·laboratiu, es va facilitar l’apropament dels diversos agents esmentats per a fer una primera presa de contacte i avançar conjuntament cap a la millora dels polígons d’activitat econòmica de Terrassa.