DALEPH ORGANITZA I DINAMITZA DIFERENTS GRUPS DE TREBALL PEL PROJECTE ESPLUGUES COMERÇ 4.0

Durant aquestes setmanes Daleph ha estat treballant en la dinamització de diferents grups de treball en el marc del projecte Esplugues Comerç 4.0, impulsat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Aquestes activitats formen part de l’actuació Treball, Talent i Tecnologia (TTT) de l’ecosistema comercial, el qual pretén orientar a l’ecosistema comercial (comerç i serveis, hostaleria i mercats) en el seu procés de transformació digital.

L’objectiu d’aquestes sessions participatives és el d’incorporar la visió dels diferents agents socials i econòmics, públics i privats per tal de detectar els principals reptes i necessitats del territori, així com les necessitats reals del teixit econòmic local.

Com a resultat de les trobades, s’han apuntat alguns reptes com són la necessitat de sensibilitzar el sector envers les avantatges que brinda la digitalització i aprofitar les oportunitats de finançament actuals. Alguns dels elements clau que s’han prioritzat en les taules de treball passen per millorar les estratègies de posicionament i comunicació digital, treballar en la fidelització de la clientela, promoure la captació i la gestió de dades.

A arrel d’aquestes aportacions de la ciutadania d’Esplugues, es començarà a fer una previsió de les necessitats de formació en les noves eines digital i s’apostarà pel disseny d’itineraris i plans formatius que contribuiran a impulsar la capacitat productiva, augmentar el grau de digitalització i transformar el teixit comercial del municipi.