DALEPH ORGANITZA DUES SESSIONS PARTICIPATIVES AMB EL TEIXIT COMERCIAL DE SANT JUST DESVERN

En el marc de la redacció del Pla Estratègic de Comerç de Sant Just Desvern, Daleph organitza dues sessions participatives dirigides al teixit comercial del municipi.

La celebració d’aquestes dues sessions ha permès acomplir tres grans objectius com són la identificació i priorització de les principals necessitats, reptes i expectatives del sector; la recopilació de les principals línies de treball i propostes d’actuació a desenvolupar; i l’impuls del debat i la recerca del consens respecte el que ha de ser el model de planificació, gestió i dinamització de l’activitat comercial urbana del municipi.

Al llarg d’aquestes dues sessions, s’han presentat i contrastat els principals resultats obtinguts en l’enquesta realitzada en les fases inicials del projecte. Així mateix, s’ha reflexionat i debatut sobre qüestions clau com la qualitat de l’espai urbà, l’estructura del teixit comercial, les estratègies de promoció i animació comercial, el grau de competitivitat dels negocis, així com el model de governança de l’activitat comercial urbana més òptim pel municipi.

Amb l’execució d’aquestes sessions de treball qualitatiu, Daleph treballarà en la síntesi de la informació generada i procedirà al disseny i la redacció del pla d’actuacions que permeti establir un full de ruta que contribueixi a la dinamització i l’enfortiment del sector durant els propers anys.