DALEPH INVESTIGA LA CORRESPONDÈNCIA ENTRE EL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS PLANS D’ACCIÓ DE LES AGENDES URBANES LOCALS

L’equip d’Empresa, Territori i Sostenibilitat de Daleph presta els seus serveis a la Diputació de Barcelona en l’estudi ‘Recursos corporatius i correspondència amb els plans d’acció de l’agenda urbana local. Identificació, diagnòstic i proposta’. El present estudi, pretén determinar fins a quin punt els recursos oferts dins del Catàleg de Serveis DIBA cobreixen les necessitats per al desplegament de les accions emmarcades als plans d’acció de les Agendes Urbanes Locals de la demarcació de Barcelona.

L’estudi s’estructurarà en dues fases: una primera frase d’anàlisi i diagnosi on, principalment, s’analitzarà l’oferta de recursos del catàleg, els plans d’acció de les Agendes Urbanes seleccionades i s’establirà una primera correspondència entre ambdues variables. Per establir aquest nexe, s’analitzaran les accions de forma individualtzada intentant establir correspondència amb un o més recursos que permetin el seu desplegament. També es prenen en consideració en aquesta fase altres factors qualitatius com les vinculacions amb els Objectius Estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola així com els òrgans gestors, els tipus i la matèria a la qual corresponen els diferents recursos del catàleg.

Ja en una segona fase, es desenvoluparan els continguts de proposta per optimitzar la correspondència entre els plans d’acció de les agendes urbanes i el suport corporatiu a la seva redacció i execució on es comptarà amb la participació de tècnics dels diferents òrgans gestors de la DIBA. En aquesta fase, es podrà disposar d’uns primers resultats que permetran determinar el grau de correspondència total, la tipologia d’accions i projectes sense cobertura, els recursos més requerits per al desplegament de les accions entre altres dades d’interès.

Per la consecució dels objectius, s’han analitzat les 13 Agendes Urbanes Locals següents:

 • Mataró
 • Granollers
 • Viladecans
 • Martorell
 • Masquefa
 • Canet de Mar
 • Conca d’Òdena
 • Gavà
 • Sant Cugat del Vallès
 • Santa Coloma de Gramenet
 • Terrassa
 • Sant Feliu de Llobregat
 • Sant Boi de Llobregat

El present projecte no solament permetrà establir la correspondència entre les variables descrites anteriorment, sinó que, inevitablement, conduirà a un coneixement precís i concís de les accions proposades als diferents municipis analitzats. La informació extreta de l’anàlisi serà de gran valor gràcies al nivell de detall i tractament desplegat, fet que reforçarà encara més el bagatge professional de Daleph envers les Agendes Urbanes Locals.