DALEPH INICIA UN ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE DE LA POBLACIÓ GITANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB FAGA

L’equip d’Empresa, Territori i Sostenibilitat ha iniciat un estudi sobre la situació de l’habitatge de la població gitana a les tres capitals de província de la Comunitat Valenciana.

En el marc del conveni signat entre la Federació d’Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana (FAGA) i l’Entitat Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), depenent de la Generalitat Valenciana, s’inicia un estudi de la situació actual de l’habitatge de la població gitana amb l’objectiu de conèixer les condicions de l’entorn construït i de l’habitatge tipus d’aquest col·lectiu.

L’estudi complementarà un conjunt de serveis d’escolta activa i detecció de famílies i persones en situació vulnerable, així com d’acompanyament  social i individual per a la tramitació i seguiment de tràmits vinculats a l’habitatge, difusió d’informació sobre ajudes per accedir a un habitatge de lloguer, mediació en conflictes veïnals o prevenir situacions de marginació entre d’altres.

Amb aquesta col·laboració, Daleph dona continuïtat als estudis realitzats amb anterioritat per part del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i de la Fundación Secretariado Gitano (1991, 2007 i 2015) i s’implica en el desplegament de mesures per donar resposta a un dels principals reptes de l’actualitat, com és l’accés a l’habitatge.