DALEPH INICIA ELS TREBALLS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A L’ EDUSI DE RINCÓN DE LA VICTORIA

L’Ajuntament de Rincón de la Victoria es troba executant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) “RINCÓN ES VIDA”, aprovada per Resolució de 10 de desembre de 2018 (BOE núm. 304, de 18 de desembre de 2018), de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es resol definitivament la tercera convocatòria per a la selecció d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el Programa Operatiu pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020, mitjançant la qual es concedeix a l’Ajuntament una ajuda de 3.105.020 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que es correspon amb el 80% de la inversió total prevista.

Ser beneficiari d’aquesta ajuda li permetrà donar resposta als principals reptes als quals ha de fer front la ciutat; entre ells: millorar l’accessibilitat i la participació de la ciutadania, impulsar la mobilitat sostenible i disminuir l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, posar en valor el patrimoni natural i cultural i inclusió social i, lluitar contra la pobresa. Així, mitjançant l’Estratègia DUSI “RINCÓN ES VIDA”, l’Ajuntament de Rincón de la Victoria respon a un model de ciutat Intel·ligent, Sostenible i Integradora en la qual la ciutadania és la protagonista.

Per a aconseguir-ho, el projecte es concreta en 4 objectius Temàtics emmarcats en 8 línies d’Actuació: LA01 Accessibilitat i millora de la participació electrònica i LA02 Desenvolupament de Plataformes Smartcity (OT2); LA03 Foment de la mobilitat urbana sostenible (OT4); LA04 Rehabilitació d’espais públics i recuperació de zones verdes i LA05 Posada en valor del patrimoni natural (OT6); LA06 Creació d’espais que potenciïn la cultura i les arts en joves i LA07 Dinamització empresarial (OT9); i, LA08 Gestió i comunicació.

Amb l’objectiu de gestionar de manera eficaç i eficient les operacions definides en les línies d’actuació que emmarquen la EDUSI, l’Ajuntament serà assistit per DALEPH, consultoria encarregada de prestar el Servei d’Assistència Tècnica General de Planificació, Gestió, Execució, Seguiment i Verificació, així com d’Informació i Comunicació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat “RINCÓN ES VIDA”, actuant com a oficina tècnica de gestió per a fer costat a les diferents àrees municipals involucrades.

Per a conèixer més sobre els treballs que DALEPH realitza relacionats amb Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, pots visitar la nostra web a través del següent enllaç: https://daleph.com/servicios/financiacion-europea-fondos-feder/edusi/

Més informació sobre la EDUSI “RINCÓN ES VIDA” en: https://edusi.rincondelavictoria.es