Daleph inicia els treballs d’Assistència Tècnica a LIMASAM per a la correcta gestió de projectes inclosos en el Pla de Suport a la Implementació de la Normativa de Residus, finançats per NextGenerationEU

Daleph ha començat els treballs d’Assistència Tècnica a Neteja de Màlaga, Societat Anònima Municipal (d’ara endavant, LIMASAM) per a la correcta gestió de projectes inclosos en el Pla de Suport a la Implementació de la Normativa de Residus, finançats per NextGenerationEU.

Aquests projectes s’emmarquen en les diferents convocatòries d’ajudes publicades per la Junta d’Andalusia en 2023, que es divideixen en línies dedicades a la implantació, ampliació o millora de la recollida separada de bioresidus destinats a instal·lacions específiques de tractament biològic (línia 1), la construcció, adaptació i millora d’instal·lacions específiques per al tractament dels bioresidus recollits separadament (línia 2) o la millora de les instal·lacions de tractament mecànic – biològic existents per a incrementar la seva eficàcia en la recuperació de materials susceptibles de ser reciclats (línia 4).

Totes elles es desenvolupen en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Per a la correcta execució i justificació d’aquests projectes, des de Daleph es planteja un servei d’assistència tècnica integral, que inclou el suport en el procés de contractació, assessorament en matèria de comunicació i publicitat, la gestió a través de la plataforma CoFFEE i MINERVA i suport en la justificació de la subvenció, entre altres tasques.

D’aquesta manera, Daleph continua treballant en la gestió de projectes finançats amb fons europeus provinents del PRTR i NextGenerationEU, sense oblidar la importància de temàtiques tan fonamentals com les mediambientals i de sostenibilitat.