DALEPH INICIA LES VISITES A CENTRES EDUCATIUS OBJECTE DE TRANSFORMACIONS INTEGRALS

Durant la darrera setmana l’equip d’avaluació de polítiques públiques de Daleph ha realitzat diverses visites a centres educatius de la ciutat de Barcelona en el marc de l’avaluació del programa de transformacions integrals de centres educatius, impulsat des del Consorci d’Educació de Barcelona i que compta amb el suport del Fons de promoció per a l’avaluació de polítiques públiques (PROAVA) del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu d’aquestes visites és conèixer les vivències i visions dels equips directius i representants dels diferents nivells escolars sobre el procés de transformació dels centres, per així explorar diferents aspectes de la implementació de les transformacions i com aquestes han afectat als resultats i les dinàmiques dels centres en matèria acadèmica, de lluita contra la segregació i l’absentisme, de dinàmica interna del centre i cohesió amb les famílies, d’integració amb el territori, etc.

Les informacions obtingudes en aquestes entrevistes, en conjunt amb les entrevistes realitzades als equips de direcció i coordinació del Consorci participants en les transformacions i l’anàlisi de les dades disponibles, permetran identificar els aspectes positius del procés d’implementació i les oportunitats de millora per a futures actuacions.

Des de Daleph apostem per l’estudi integral de les polítiques públiques, incorporant la visió dels diferents actors participants i receptors, per així contribuir a la generació d’evidència empírica que permeti incrementar la qualitat de l’acció pública institucional.