DALEPH INICIA L’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE SOCIOECONÒMIC DEL PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIÓ OFICIAL (BPO) AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

L’ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa municipal Foment de Ciutat, S.A. ha encarregat a Daleph que realitzi l’avaluació de l’impacte socioeconòmic del programa de Baixos de Protecció Oficial (BPO) al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

El programa, que ja es troba en la tercera edició, ha estat impulsada amb la col·laboració de Barcelona Activa i es centra en la mobilització del parc de locals buits de la ciutat que són de propietat municipal per a posar-los a disposició del comerç de proximitat i de noves activitats econòmiques amb un marcat caràcter sostenible i plural.

Concretament, el projecte va néixer amb la voluntat de promoure la creació de noves activitats econòmiques útils i diverses per a la vida veïnal del districte de Ciutat Vella i donar una primera oportunitat als emprenedors i entitats que volguessin iniciar nous projectes en un entorn condicionat pels efectes de l’increment dels preus de lloguer.

Arrel d’aquest programa, l’Ajuntament ha impulsat l’adquisició i la rehabilitació d’establiments en planta baixa, amb l’objectiu de cedir-los a projectes amb unes condicions avantatjoses. Aquest projecte suposa una oportunitat per introduir activitats econòmiques diverses en entorns de la ciutat que per les pròpies dinàmiques de mercat no seria possible. Els espais es van treure a concurs per a ser cedits als projectes més adients; valorant que fossin de proximitat, vinculats a l’economia social i solidària o que tinguessin un fi social.

En el marc d’aquest projecte, l’equip de Daleph dissenyarà un conjunt d’indicadors dirigits a l’avaluació de l’impacte que ha suposat l’activació de projectes en determinats espais del districte. Es treballarà de manera individualitzada amb cadascun dels projectes que ha pogut accedir a un d’aquests establiments i suposarà un exercici de reflexió de cara a l’impuls que es vol donar al programa cap a la resta de la ciutat amb el projecte “Amunt persianes”.