Daleph inicia la diagnosi socioeconòmica i dels serveis ocupacionals de la comarca del Maresme

Daleph ha iniciat l’elaboració d’una diagnosi sobre el desenvolupament econòmic i l’anàlisi dels serveis ocupacionals, impulsat pel Consell Comarcal del Maresme en el marc de la concertació de les polítiques actives d’ocupació.

L’objectiu del projecte és obtenir un coneixement profund i robust sobre la situació actual de la comarca del Maresme, permetent identificar els principals reptes i oportunitats que la comarca afronta en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació.

Per fer-ho, es treballarà en l’anàlisi exhaustiva de dades estadístiques i indicadors rellevants sobre la població, l’estructura econòmica, el mercat laboral i altres aspectes clau per a la comprensió de la realitat socioeconòmica de la comarca del Maresme. A més, es recopilarà informació detallada sobre els programes d’ocupació implementats a la comarca (en matèria d’orientació, formació professional, foment de l’ocupació, …) i dels agents que desenvolupen les polítiques actives d’ocupació, els serveis que ofereixen i els recursos que gestionen.

L’equip de Daleph treballarà activament per incorporar la visió dels agents socioeconòmics del Maresme. Això permetrà detectar les necessitats i les propostes d’actuació per a definir estratègies de desenvolupament econòmic i ocupacional que responguin adequadament als reptes i oportunitats identificats a la comarca. A més, també se centrarà a optimitzar la gestió dels programes i actuacions en matèria d’ocupació, enfocades des del model tradicional de convocatòries de subvencions, o bé amb el nou enfocament de concertació que pretén desplegar el SOC.

Amb aquest projecte, Daleph se suma a les diferents iniciatives en les quals està acompanyant al territori en el procés de transició cap a la concertació territorial, àmbit en el qual presta suport per a dissenyar i planificar les seves pròpies polítiques actives d’ocupació.